White Lotus Pet Spa

 
 

猫咪美容

 

所有的猫咪美容服务皆由一位专业美容师及一位助理美容师在私密空间完成。免去其他宠物等的外界干扰。

 $90起

全套猫猫美容包括:

·       指甲修剪

·       耳部清洁

·       清洁

·       除浮毛护理

·       剪发或造型

我们提供干洗、湿洗、及最新日本微泡科技清洁服务。